MRW satsar på Märklin !
(Dessa ord är Japlin´s inte MRW)

Märklin har utan att veta om det , tillverkat en mycket bra svensk godsvagn av äldre årgång.


Foto : Stig Nybergs samling

BJ Lit Is. Schwerinvagnen ! ,  Förlåt, Nürnbergvagnen skall det vara.

Redan i februari 2000 blev undertecknad misstänksam när Rutger Friberg hemkommen från Nürnbergmässan visade prospekt över vagnar från Märklin.
Visst såg det ut som en Schwerinvagn med längre axelavstånd, alltså en Nürnbergvagn.

Bortglömt, får undertecknad lagom till julhandeln, se en förpackning med 10 st gulliga Nürnbergvagnar från Märklin. 6 st utan broms 2 st med bromsplattform och två med bromshytt. Satsen har nummer 46030.

Införskaffades omedelbart. Bara nu grabbarna i klubben inte skrattar ut mig när jag kommer dragandes med 10 Märklinvagnar! ( på gränsen till avstängning , Red´s anm).

Om förebilden skriver Jon Fast i Allt Om Hobby nr 2-87 och i privata anteckningar, följande:


Nedanstående vagnar, alla tillverkade 1919, kom från Danmark 1938- 39 där de varit uthyrningsvagnar vid danska privatbanor såsom Aalborgs Privatbanor, Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane, Randers-Hadsund Jernbane m fl. Kvarvarande vagnar hamnade med tiden hos DSB såsom littera PU med koltransport sam huvuduppgift.

De 66 vagnarna kom till BJ, SDJ, GDJ och NBJ. Här var det frågan om lit Is, som vi i modellsammanhang felaktigt benämner som Schwerin när det i verkligheten gällde import av en vagn av med senare utveckling, i Tyskland benämnd Nürnberg, vars synliga förändring, förutom en från 1918 förlängd hjulbas till 3,5 m, var en enklare stängningsmekanism för sidoportarna (se artikel i Allt om Hobby nr 6/86 och 2/87). Tyvärr tycks ingen av modellfabrikanterna ha producerat några sådana (förrän nu. Undertecknads kommentar).

B J 5801 - 5830 30 st utan broms. Fick SJ-nummer 12236-12265
GDJ  3801 - 3806 6 st utan broms. Fick SJ-nummer 12322-12327
SDJ 701 703 704. 3 st utan broms. Fick SJ-nummer 12328, 12330, 12331
SDJ,.702, 1 st med skruvbroms och bromsplattform. Fick SJ-nummer 12329
NBJ 751 – 761 11 st utan broms. Skrotade utan att bli SJ-märkta.
NBJ 762 – 776, 15 st med tryckluftsbroms. Skrotade som ovan (En av NBJ-vagnarna finns kvar has NBVJ, dock brandskadad.)

1923 levererades 5 st nya vagnar till UWHJ, nr 470-474, försedda med. bromsplattform med bromshytt för skruvbroms samt enkel-ekrade hjul. Vid UWHJ:s förstatligande var de avsedda att bli SJ 101093 – 10197 men blev ombyggda 1941/2 till tjänstevagnar utan att få SJ-nummer.

Jon Fast (uppgifter via Erik Sundström).

Se också Claes Mattisson’s artikel i Modelltåg 95.
-Jo då Claes, jag har också några Schwerin från Fleischmann. Dessa får nu ligga. 

Syn av Märklinvagnen :

Den obromsade vagnen är vad jag kan se helt rätt som BJ 5801-5830. Modellen är mycket fint utförd och alla detaljer stämmer till 99%. En detalj som tydligen Märklin har dagtingat med är buffertar. Teckningar på omslaget visar buffertar av äldre modell med slitsar på ovan och undersida av den koniska hylsan, vilket skulle ha varit helt rätt men Märklin har gjort det lite enkelt för sig här och valt en normal hylsbuffert.


De två ingående vagnarna med bromshytt är rätt som UWHJ 470-474. Bromshytten och plattformen ser ut att stämma helt. Samma fel med buffertar som ova n.De övriga två vagnarna med endast bromsplattform är troligen rätt som SDJ 702. Huruvida de stämmer med NBJ 762-776 är ett frågetecken.

Generellt kan sägas att vagnarna är mycket fint utförda med nedsmutsning och demonterbar kollast som också är ganska övertygande. Det är klart att de stora kopplen stör och så saknas så klart bromsslangar och koppelimitation men det är ju standard på storseriemodeller.

Bra gjort Märklin.!

Vagnarna kommer att få svensk privatbanemärkning vad det lider.

Arbete pågår med dekaler och annan information.

Med handen vid pennan

Bo Japlin

Ps. Glöm nu inte att det är oisolerade hjul på Märklin.
MRW har hjulaxlar som passar i sin katalog..

All rights reserved. © MRW
Photos/pictures are not allowed to be used or reproduced in any way without written permission of Modellrallare i west
Last updated: 2012-10-25