Bygg ett snurrande landskap!!

Detta byggtips är från "Teknik för alla nr. 16 , 1960.


Med rasande fart dånar det lilla tåget fram längs banan. Träd, buskar och telegrafstolpar flyger förbi,
drivhjulen snurrar i ett blixtrande tempo, hastigheten måste vara minst hundra kilometer i timmen 
och ändå kommer tåget inte ur fläcken. Förklaringen ligger i ett nytt, originellt sätt att bygga modelljärnväg.
Det är en amerikansk modellbyggare som vänder på begreppen genom att låta landskapet rotera och tåget ”stå stilla”. Av skissen nedan framgår hur det hela är uppbyggt.
Stommen i anläggningen är ett vanligt 20”  cykelhjul, på vilket ett cirkelrunt spår och ett landskap har byggts upp ungefär som en myrstack på en bricka.
Med det ordinarie framnavets hjälp är cykelhjulet – landskapet fäst vid stativet så att det roterar lätt. Någon särskild drivningsanordning finns inte eftersom tyngdkraften klarar den saken. Anläggningen skall lutas så mycket att tåget alltid kör i uppförsbacke, tillräckligt brant för att tåget inte skall orka köra uppför innan hjulet börjar rotera. För att alltsammans skall fungera måste strömöverföringen från transformatorn till spåret sker över en släpkontakt vid hjulaxeln. Hur den detaljen ordnas framgår av skissen. Under den 20 mm plywoodskiva varpå hela arrangemanget monterats, finns i ena hörnet en justeringsskruv med vilken lutningen kan ställas in.Bidrag insänt av Bo Japlin.
Källa: Teknik för alla

All rights reserved. © MRW
Photos/pictures are not allowed to be used or reproduced in any way without written permission of Modellrallare i west
Last updated: 2012-10-25