VAGNBJÖRN

Nedanstående kan nog inte klassas som byggtips, men jag har svårt att inte delge MRW´s läsare denna fascinerande artikel om vagnbjörns användning i Bengtsfors.Artikeln är i sin helhet hämtad från boken och minnesskriften:

GDG BILTRAFIK AB 1932-1982 DE FÖRSTA 50.

Under rubriken UDDA VERKSAMHETER beskriver Walter Göthberg, Bengtsfors verksamheten.
Samtliga bilder är hämtade från samma artikel.
Tag nu fram de Tyska och Italienska vagnbjörnarna och kör ett tiotal godsvagnar per dag.

Med vänlig hälsning Bo Japlin, MRW

UDDA VERKSAMHETER

Walter Göthberg, Bengtsfors

Vagnbjömstrafik i Bengtsfors 1949-1964

Bengtsfors Sulfit AB transporter gick fram till 1949 på den smalspåriga järnvägen Bengtsfors västra-Uddevalla (Lelången-banan). I och med nedläggningen av godstransporterna på denna bana måste sulfitfabrikens transporter lösas på annat sätt.
SJ demonstrerade en lösning som bestod i att från Bengtsfors östra vid normalspåret Mellerud-Arvika med en så kallad vagnbjörn forsla godsvagnarna till och från fabriken. Demonstrationen utföll till belåtenhet och GDG fick uppdraget att fullfölja projektet. järnvägsspår för på och avlastning av järnvägsvagnarna anlades dels vid järnvägsstationen, dels vid fabriken där flera stickspår till olika delar av industrin lades ut.

 

vb1.jpg (30732 bytes)
Bild 1

Den första vagnbjörnen var av tysk tillverkning med tolv hjul belagda med massivt gummi. Dragfordonet var en från England importerad AEC-diesel. Denna, troligen använd som dragfordon inom krigsmakten, var försedd med två växellådor med åtta utväxlingar samt ett vajerspel med en kapacitet på 7 ton. För växlingen inom området vid fabriken påbyggdes en jeep med en buffertram fram och baktill. Den ramp som användes när järnvägsvagnarna skulle på och av vagnbjörnen var en otymplig och komplicerad historia varför en smidigare sådan tillverkades i vår egen verkstad. Transporterna till och från fabriken som utgjordes av kalk, svavel, olja mm till och massa från industrin gick bra. Årsproduktionen var ca 27.000 ton, och vagnantal per dag 8-12 st.

 

vb2.jpg (21691 bytes)
Bild 2

Förslitningen på materielen var stor med upprepade reparationer som följd varför ytterligare en vagnbjörn samt dragfordon inköptes. Den nya vagnbjörnen var av italiensk tillverkning och av helt annan konstruktion. Den var försedd med 16 massiva gummihjul, som var fördelade på fyra boggier vilket gjorde att den var mycket smidigare och att den fördelade belastningen på vägbanan bättre.
Bengtsfors Sulfit AB hade ej egna skogar utan var hänvisat till uppköp där tillfälle gavs. I slutet på 1950-talet stormfälldes en massa skog bl a i Västmanland och Dalarna. Det hade till följd att upphandlingen gjordes där. Större delen av virket anlände till Bengtsfors per järnväg och vi åtog oss transport och lossning av det till en vik av sjön Lelången, som gränsar intill vägen mot fabriken. Där fanns tidigare en brygga för lossning av lastbilar och efter vissa förbättringar kunde även vi använda den.
Vagnar med virke kom nu i allt snabbare takt och vi fick sätta in två skift på lossningen. Virket var kapat i tremeterslängder och de flesta vagnarna lastade med tre travar och innehöll ca 45-50 m3.
Första tiden fick personalen plocka av virket mot sjösidan för att få ur vagnstolparna och sedan rulla av det som var kvar på vagnen. Detta krävde mycket arbete och tid och var förenat med vissa risker för personalen. Med hjälp av en mekanisk verkstad konstruerade vi en sk stolplyftpress, som apterades vid sidan av vagnsbotten och med en kolv pressade upp och ur stolparna. Lossningen av virket blev nu mycket effektivare och 8-9 vagnar per skift kunde lossas.

 

vb3.jpg (23383 bytes)
Bild 3

Fabriken hade i sin tur en del mannar som buntade virket i viken för transport och upplagring. Vi föreslog deras arbetsledare att införa en rationellare metod bestående i att bunta virket på järnvägsvagnen före lossning genom att lägga vajer eller kätting kring varje trave. Försök gjordes med järntråd och utfördes av mannarna, som hade hand om buntningen i viken. Det var dock få buntar som klarade sig hela ner i vattnet. Resultatet bekräftar talesättet att sätta bocken till trädgårdsmästare.
När tjälförbudet efter storrnfällningen upphörde inom upplastningsområdena kom transporterna igång med forcerad takt. Följden blev en otrolig anhopning av lastade vagnar, vid ett tillfälle ca 480 st, som väntade på lossning. Det fanns ej ett sidospår mellan Arvika och Mellerud, som ej var fullpackat med vagnar. Upplastningen fick stoppas och vi fick en tid köra med treskift. Efter en tid var vi ifatt med lossningen.
Ett år slog vi alla rekord ifråga om SJ och GDG vagnbjörnstransporter. Transporterna till och från fabriken och därtill alla virkesvagnarna, sammanlagt ca 5.000 vagnar, var mer än SJ samtliga vagnbjörnstransporter inom övriga Sverige. Det var en tid att minnas med tillfredsställelse inte minst med tanke på att den personal som deltog i arbetet i alla lägen gjorde sitt bästa och ställde upp med arbetsglädje och ansvar.
Av andra vagnbjörnstransporter som förekom under denna tid förtjänar att nämnas följande.
En cylinder å 50 ton från Tösse järnvägsstation till Fengersfors bruk.
Transporten var komplicerad i det att två broar fick förstärkas, telefon- och kraftledningar lyftas samt vissa omdirigeringar i trafiken företagas.
En turbinaxel å 75 ton från den sk Rysskran i Trollhättan till Nohabs verkstäder.
En bilfärja, längd 18,5 m, bredd 6,5 m, vikt ca 25 ton från Falkenberg till sjön Bolmen 12 mil via Halmstad-Lidhult. Färjans bredd gjorde att bommar och varningsmärken vid järnvägsövergångar måste avlägsnas och träd utefter vägen sågas ner.

Walter Göthberg, Bengtsfors

vb4.jpg (15976 bytes)
Bild 4

vb5.jpg (14882 bytes)
Bild 5

vb6.jpg (21478 bytes)
Bild 6

All rights reserved. © MRW
Photos/pictures are not allowed to be used or reproduced in any way without written permission of Modellrallare i west
Last updated: 2012-10-25