Fotografi-reportage
från den högtidliga invigningen
och festligheterna i samband därmed
vid öppnandet av huvudlinjen tillhörig

Folksamling
Folksamling i gryningen
strax anländer tågen
BERGSLAGERNAS JERNVÄGAR AKTIEBOLAG Japlin klarar skivan
Japlin klarar skivan
1 min kvar till invigningen
1 min kvar tills bandet klipps !
Cermonien avhölls 13 Mars 1993
Anläggningsarbetet utfört av MRW i Göteborg
Olof och Svante
Olof och Svante kollar smalspår
MMJK-spion ?
Industrispionage ?

Champange eller Champis
Champangen flödar

Larsson i klipptagen
Larsson inväntar
Redaktör Brandt
Skål !!!!!!!!!
Glada gubbar skålar

All rights reserved. © MRW
Photos/pictures are not allowed to be used or reproduced in any way without written permission of Modellrallare i west
Last updated: 2012-10-25