BJ´s elmotorvagnar

Trafikförvaltningen
Göteborg - Dalarne - Gäfle
( Tfv.  G . D . G . )

Littra Nummer
Xa 411 , 413 , 415 , 417 , 419
Xm 412 , 414 , 416 , 418 , 420
Xa5 451
Xoa 425 , 426

Fakta hämtat ur "Bergslagernas Järnvägsaktiebolag 1872-1922 , samt jubileumsskriften 1948.
Tillbaka

All rights reserved. © MRW
Photos/pictures are not allowed to be used or reproduced in any way without written permission of Modellrallare i west
Last updated: 2012-10-25