BJ´s ellok under

Trafikförvaltningen
Göteborg - Dalarne - Gäfle
( Tfv.  G . D . G . )

Littra Nummer
Ds 201-209
O 210-218 , 219-224
Ue 250 (fd 218)
Hg 225 , 226

Fakta hämtat ur "Bergslagernas Järnvägsaktiebolag 1872-1922 , samt jubileumsskriften 1948.
Tillbaka

All rights reserved. © MRW
Photos/pictures are not allowed to be used or reproduced in any way without written permission of Modellrallare i west
Last updated: 2012-10-25