BJ´s övriga fordon under

Trafikförvaltningen
Göteborg - Dalarne - Gäfle
( Tfv.  G . D . G . )

Littra

Nummer

Zm 1-9
Zsh 10
Rälsbil 5

Fakta hämtat ur "Bergslagernas Järnvägsaktiebolag 1872-1922 , samt jubileumsskriften 1948
Tillbaka

All rights reserved. © MRW
Photos/pictures are not allowed to be used or reproduced in any way without written permission of Modellrallare i west
Last updated: 2012-10-25