BJ´s Stationer mm. under

Trafikförvaltningen
Göteborg - Dalarne - Gäfle
( Tfv.  G . D . G . )

Ort Km fr. FLN Funktion Anmärkning
Falun - Station
Tisken 1,8 Mötesplats
Hinsnoret 8,2 Hållplats
Tomnäs 14,1 Hållplats
Ornäs 16,8 Station
Domnarvet 21,9 Station
Borlänge 23,4 Station
Lindan 28,0 Hållplats aa
Tägt - - Var Mötesplats fram till 1898
Sellnäs 32,5 Station
Ulvshyttan 43,1 Station
Rämshyttan 52,1 Station
Gräsberg 61,3 Station
Håksberg 65,9 Station Lastplats
Ludvika 70,1 Station
Klenshyttan 78,7 Station
Grängesberg 85,6 Station
Hörken 94,3 Station
Ställdalen 105,5 Station Föreningsspår till FLJ
Skäret 110,3 Lastplats
Flacken 118,8 Mötesplats
Björksjön 120,4 Hållplats
Bredsjö 126,0 Station
Sikfors 136,4 Station
Hällefors 143,4 Station
Grythyttehed 151,7 Station
Skatviken 159,2 Station
Loka 163,1 Station
Herrhult 174,0 Station
Daglösen 184,5 Station
Brattforshyttan 193,4 Station
Geijersdal 199,0 Station
Lindfors 207,2 Station
Molkom 214,0 Station
Mölnbacka 223,8 Station
Deje 230,2 Station
Kil 246,1 Station
Edsvalla 256,5 Station
Vålberg 260,7 Lastplts , hållplats
Grums 267,9 Station
Slottsbron 271,2 Station
Segmon 277,7
Värmlandsbro 288,5 Station
Säffle 297,2 Station
Avelsäter 304,1 Mötesplats Blockstation vid behov
Åmål 313,5 Station
Tösse 322,8 Station
Åminskog 334,3 Station
Köpmannebro 347,1 Station
Mellerud 354,9 Station
Erikstad 363,8 Station
Brålanda 372,1 Station
Frändefors 380,5 Station
Bjurhem 388,0 Hållplats
Öxnered 396,1 Station UWHJ ansluter
Ladugårdsbyn 402,1 -
Trollhättan 405,4 Station
Velanda 412,5 Station
Upphärad 421,2 Station
Prässebo 427,9 Station
Nygård 434,4 Station
Alvhem 441,3 Station 1877 "Tingberg 1878 " Lödöse" LLEJ ansluter
Älvängen 447,3 Station
Nol 453,1 Station
Nödinge 456,4 Hållplats
Bohus 460,5 Station Före 1907 " Jordfallet"
Surte 463,3 Station
Agnesberg 468,3 Station
Lärje rangerst. 473,9 Mötesplats
Olskroken 476,2 Station Skötes av SJ
Göteborg 478,0 Station SJ och GBJ ansluter

Fakta hämtat ur "Bergslagernas Järnvägsaktiebolag 1872-1922 , samt jubileumsskriften 1948.
Tillbaka

All rights reserved. © MRW
Photos/pictures are not allowed to be used or reproduced in any way without written permission of Modellrallare i west
Last updated: 2012-10-25